học kế toán thực hành

Sử dụng chức năng SparkLine vẽ  đồ thị

Sử dụng chức năng SparkLine vẽ đồ thị

Sử dụng chức năng SparkLine vẽ đồ thị Tạo một Sheet Tổng kết cuối năm để tínhTổng số lượng sách đã bán. ( Dùng chức năng Consolidate ).

0982.686.028