học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10104

Trợ cấp thất nghiệp khi công ty nợ BHXH?

Nội dung câu hỏi:
Công ty của bà Kim Thị Luyến (Nam Định) do khó khăn nên chậm chốt sổ BHXH cho người lao động, dẫn đến người lao động khi chấm dứt hợp đồng không nhận được trợ cấp thất nghiệp. Bà Luyến hỏi, công ty có phải trả trợ cấp thất nghiệp không? Nếu không trả thì người lao động phải làm gì để nhận được trợ cấp thất nghiệp?
 
Câu trả lời:
Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Kim Thị Luyến như sau:
 
Theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Việc làm, trường hợp người lao động nghỉ việc, công ty có trách nhiệm làm thủ tục xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN (chốt sổ BHXH) và trả lại sổ BHXH cho người lao động hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng thời gian quy định.
 
Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp
 
Điều 50 Luật Việc làm quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm một tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
 
Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.
 
Đóng riêng cho trường hợp nợ BHXH khi chấm dứt HĐLĐ
 
Điểm a, Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ có quy định việc giải quyết quyền lợi của người lao động đối những đơn vị nợ BHXH. Cụ thể, đối với trường hợp chấm dứt HĐLĐ tại đơn vị nợ BHXH, thì người lao động và đơn vị sử dụng lao động được đóng bù BHXH riêng cho trường hợp đó để giải quyết quyền lợi BHXH, cũng như chuyển nơi tham gia BHXH khi chấm dứt hợp đồng lao động.
 
Ngày 14/4/2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH (có hiệu lực từ 1/7/2017), trong đó có quy định việc xác nhận sổ BHXH thực hiện trên nguyên tắc người lao động đóng BHXH tới thời điểm nào, xác nhận vào sổ BHXH tới thời điểm đó và trả sổ cho người lao động giữ để tiếp tục tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng. Sau khi đơn vị sử dụng lao động đóng khoản tiền nợ BHXH, thì sẽ xác nhận bổ sung vào sổ BHXH.
 
Có thể yêu cầu bồi thường

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn