học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10226

Tài sản hữu hình là gì

 
Một tài sản hữu hình là một tài sản mà có một hình thức vật lý. Tài sản hữu hình bao gồm cả tài sản cố định , chẳng hạn như máy móc, nhà xưởng, đất đai, và các tài sản hiện tại , chẳng hạn như hàng tồn kho.
 
Đối diện của một tài sản hữu hình là một tài sản vô hình . Tài sản phi vật thể, chẳng hạn như bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền tác giả , thiện chí và sự nhận biết thương hiệu , là tất cả các ví dụ về các tài sản vô hình .
 
Một số loại tài sản được điều trị đặc biệt cho mục đích kế toán. Đối với tài sản hữu hình với một dự đoán tuổi thọ sử dụng của hơn một năm, một công ty sử dụng một quá trình gọi là khấu hao để phân bổ một phần chi phí của tài sản cho từng năm của cuộc sống hữu ích của nó, thay vì phân bổ toàn bộ chi phí cho các năm mà tài sản là mua.
 
 
 

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn