học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10218

So sánh Kế toán và Kế toán Quản lý Chi phí

 
1) Phạm vi của kế toán quản trị rộng hơn kế toán hạch toán. 
 
2) Cả hai luồng kế toán không phải là yêu cầu pháp lý. 
 
3) Kế toán chi phí chỉ cung cấp thông tin chi phí cho việc quản lý, trong khi kế toán quản trị cung cấp tất cả các loại thông tin kế toán, tức là kế toán chi phí cũng như thông tin kế toán tài chính. 
 
4) Trong Kế toán chi phí, trọng tâm chính là kiểm tra chi phí và kiểm soát chi phí trong khi trong kế toán quản trị, trọng tâm chính là ra quyết định. 
 
5) Các kỹ thuật khác nhau được sử dụng bởi kế toán chi phí là chi phí chuẩn, kiểm soát ngân sách, chi phí cận biên và phân tích chi phí-khối lượng-lợi nhuận, thống nhất chi phí và so sánh giữa các công ty, vv trong khi đó kế toán quản trị cũng sử dụng các kỹ thuật này ,

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn