học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10241

So sánh Kế toán Tài chính và Kế toán Chi phí.

1) Kế toán tài chính bảo vệ lợi ích của người bên ngoài đối phó với tổ chức, ví dụ như cổ đông, chủ nợ ... Trong khi các báo cáo của Kế toán chi phí được sử dụng cho mục đích bên trong bởi ban quản lý để cho phép thực hiện cùng một chức năng khác nhau một cách hợp lý. 
 
2) Duy trì hồ sơ tài chính kế toán và lập báo cáo tài chính là một yêu cầu pháp lý trong khi Kế toán chi phí không phải là một yêu cầu pháp lý. 
 
3) Kế toán tài chính quan tâm đến việc tính toán lợi nhuận và tình hình công việc của tổ chức như một tổng thể trong khi đó các kế toán chi phí để xác định chi phí và tính toán lợi nhuận của từng sản phẩm, phòng ban, vv 
 
4) Kế toán tài chính chỉ xem xét các giao dịch có tính chất tài chính lịch sử trong khi Kế toán chi phí không chỉ xem xét dữ liệu lịch sử mà còn các sự kiện trong tương lai. 
 
5) Các báo cáo Kế toán Tài chính được chuẩn bị theo các định dạng chuẩn phù hợp với GAAP trong khi thông tin kế toán chi phí được báo cáo trong bất kỳ hình thức quản lý nào muốn

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn