học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10111

Quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp?

 
Nội dung câu hỏi:
Tôi làm việc ở TP.Vĩnh Long, tiền lương để làm căn cứ đóng BH thất nghiệp của tôi là 36 triệu đồng/tháng. Nếu tôi nghỉ việc thì sẽ nhận trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu/tháng?
 
Câu trả lời:
BHXH Việt Nam trả lời như sau:
 
Điều 50 Luật Việc làm quy định về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
 
1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật lao động đối với người lao động đóng BH thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 
Theo Quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng, thì TP Vĩnh Long thuộc khu vực lương tối thiểu vùng III, là 2,9 triệu đồng/tháng. 
 
Do 60% tiền lương của bạn là 21,6 triệu đồng, cao hơn 5 lần lương tối thiểu của vùng III, do đó  mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là 5 x 2,9 triệu đồng/tháng = 14,5 triệu đồng/tháng.

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn