học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10229

Phương pháp lợi nhuận gộp của hàng tồn kho là gì?

 
Các phương pháp lợi nhuận gộp là một kỹ thuật cho phép tính lượng kết thúc kiểm kê . Phương pháp lợi nhuận gộp có thể được sử dụng để ước tính hàng tồn kho cuối mỗi tháng hoặc nó có thể được sử dụng như là một phần của một tính toán để xác định số tiền ước tính của hàng tồn kho đã bị mất do trộm cắp, hỏa hoạn, hoặc các nguyên nhân khác. 
 
Phương pháp lợi nhuận gộp ước tính kết thúc kiểm kê cho rằng chúng ta biết tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp hoặc tỷ lệ lợi nhuận gộp . Ví dụ, nếu một công ty mua hàng hóa cho $ 80 và bán chúng cho $ 100, nó lợi nhuận gộp là $ 20 và nó có một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp hoặc tỷ lệ 20% trên giá bán. Khi công ty này có doanh thu 50.000 $ nó được giả định rằng chi phí của những hàng hoá sẽ được $ 40.000 (50.000 $ trừ đi 20% của 50.000 $, hoặc 80% của 50.000 $). 
 
Giả sử chúng ta cần phải ước tính chi phí của hàng tồn kho 31 tháng 7. Thời gian qua việc kiểm kê hàng hóa được tính là bảy tháng trước đó vào ngày 31 và nó đã có một chi phí $ 15,000. Kể từ ngày 31 tháng 12, công ty mua hàng hóa với chi phí $ 42,000; doanh số bán của 50.000 $; và tỷ lệ lợi nhuận gộp vẫn ở mức 20%. Chúng tôi có thể ước tính hàng tồn kho 31 tháng 7 như sau: 
 
chi phí hàng tồn kho tại ngày 31: 15.000 $ 
 
mua từ tháng 31 và 31 tháng 7 tại chi phí: 42.000 $ 
 
chi phí dự kiến của hàng hóa có sẵn: $ 57,000 ($ 15,000 + $ 42,000) 
 
Giá vốn hàng bán : $ 50.000 doanh thu x 80 % = $ 40,000 
 
ước tính tồn kho tại ngày 31 tháng bảy với chi phí: $ 17,000 ($ 57,000 - $ 40,000)
 

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn