học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10000

Mức lệ phí thuế môn bài theo quy định mới nhất hiện nay, Mức lệ phí thuế môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới nhất  được cập nhật trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo:

Mức lệ phí thuế môn bài theo quy định mới nhất hiện nay:

Mức lệ phí thuế môn bài theo quy định mới nhất hiện nay

Quy định:

+ Khi kê khai thuế môn bài doanh nghiệp chỉ cần khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh. Tờ khai thuế được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đối với tổ chức mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày. (Kể từ ngày nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh).

Mức lệ phí thuế môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới nhất hiện nay.

Các mức thuế môn bài theo quy định mới nhất cho các đối tượng hoạt động sản xuất là: cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình .

Mức lệ phí thuế môn bài

Lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình có quy định như sau:

– Không phải khai lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Thay vào đó Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tổng doanh thu để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh.

– Đối với hoạt động cho thuê bất động sản. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng.

+Trường hợp hợp đồng cho thuê BĐS có thời gian kéo dài trong nhiều năm. Thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm khai nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân

+ Nếu nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân một lần cho từng hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

–Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế. Thì tổ chức nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình chưa nộp.

Lưu ý thời gian nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Các trường hợp đặc biệt

– Nếu tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp:

+ Trong thời gian 6 tháng đầu năm thì các bạn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

+ Trong thời gian 6 tháng cuối năm tức là bạn mới làm xong hồ sơ thành lập doanh nghiệp từ tháng 7 thì các bạn phải nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Mức lệ phí thuế môn bài phải nộp thời điểm thành lập:

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

- Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm (tức là từ 1/7) thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm (tức là chỉ phải nộp 1/2).

Chú ý: Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Chú ý:

- Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môocirc;n bài một lần khi mới ra kinh doanh.

- Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

- Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Trường hợp nào thì được miễn lệ phí thuế môn bài:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

    + Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có

địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

     + Kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

     + Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả trường hợp cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã; cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).


Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn