học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10400

Mẫu đơn xin việc thông dụng nhất

Bạn đang tìm đẫu đơn xin việc thông dụng nhất hiện nay được rất nhiều các bạn sinh viên sử dụng cũng như nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất khi viết đơn xin việc.
 
Dưới đây chuyên mục mục tiêu nghề nghiệp xin việc chia sẻ với bạn mẫu đơn xin việc thông dụng nhất, hiện đại nhất năm 2017 thích hợp cho bạn viết đơn xin việc.
 
THÔNG TIN CÁ NHÂN:
 
Tên đầu tiên                                    _____________________________
 
Tên đệm                                           ___________________________
  
Họ                                                      _____________________________
 
Địa chỉ                                               ______________________________
 
Thành phố, Nhà nước, Mã Zip     ___________________________
 
Số điện thoại                                   ______________________________
 
Bạn có đủ điều kiện để làm việc tại Hoa Kỳ?
 
Có không  _______
 
Nếu bạn dưới 18 tuổi, làm bạn có một giấy chứng nhận việc làm / tuổi?
 
Có không ___
 
Bạn đã từng bị kết án trọng tội trong vòng năm năm qua?
 
Có không_______
 
Nếu có, xin giải thích: _________________________________________
 
___________________________________________________________
 
Vị trí / SẴN:
 
Chức vụ Áp dụng cho
 
________________________________________
 
Ngày / Giờ hiện có sẵn
 
Thứ hai ____ 
thứ ba ____ 
thứ tư ____ 
Thứ năm ____ 
thứ sáu ____ 
thứ bảy ____ 
Chủ Nhật ____
 
Giờ có sẵn: từ _______ để ______
 
ngày nào là bạn có sẵn để bắt đầu công việc?
 
________________________________________
 
GIÁO DỤC:
 
Tên và địa chỉ của trường - Bằng cấp / Chứng chỉ - Ngày tốt nghiệp
 
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
 
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
Kỹ năng và độ chuyên môn: Giấy phép, kỹ năng, đào tạo, giải thưởng
 
_____________________________________________________________
 
_____________________________________________________________
 
VIỆC LÀM LỊCH SỬ:
 
Hiện Hoặc cuối Chức vụ:
 
Chủ đầu tư: _____________________________________________________
 
Địa chỉ nhà:______________________________________________________
 
Giám sát: ____________________________________________________
 
Điện thoại: _______________________________
 
Email: ________________________________
 
Chức danh: _________________________
 
Từ: ______________ Để: ______________
 
Trách nhiệm: ____________________________________________________
 
__________________________________________________________
 
Mức lương: _______________
 
Lý do để rời: ____________________________________________
 
Chức vụ trước đó:
 
Chủ đầu tư: _____________________________________________________
 
Địa chỉ nhà:______________________________________________________
 
Giám sát: ____________________________________________________
 
Điện thoại: _______________________________
 
Email: ________________________________
 
Chức danh: _________________________
 
Từ: ______________ Để: ______________
 
Trách nhiệm: ____________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Mức lương: _______________
 
Lý do để rời: ____________________________________________
 
Chúng tôi có thể liên hệ với chủ nhân hiện tại của bạn?
 
Có không _____
 
Tài liệu tham khảo:
 
Tên / Tên Địa chỉ Điện thoại
 
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
Tôi xác nhận rằng thông tin trong ứng dụng này là đúng và đầy đủ. Tôi hiểu rằng thông tin sai lệch có thể là căn cứ để không thuê tôi hoặc chấm dứt ngay lập tức việc làm bất cứ lúc nào trong tương lai nếu tôi đang thuê. Tôi cho phép xác minh của bất kỳ hoặc tất cả các thông tin được liệt kê ở trên.
 
Chữ ký______________________________
 
Ngày__________________________________
 
 
BÀI BÁO
 
Chúc bạn thành công !

Bình luận

Bình luận

Liên quan: mẫu đơn xin việc viết tay ; mẫu đơn xin việc file word ; mẫu đơn xin việc đơn giản ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn