học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:12677

Bài tập excel tính doanh số bán hàng

Bài tập excel tính doanh số bán hàng Số lượng mua dựa vào 3 ký tự giữa của mã hàng Đơn giá mua dựa vào tên hàng và bảng tra 1

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngày
mua

Số lượng
mua

Đơn giá
mua

Ngày
bán

Số lượng
bán

Đơn giá
bán

Tiền
chênh lệch

Tiền
hoa hồng

1

S100X

 

01/01/2011

 

 

01/01/2011

 100

 

 

 

2

S150Y

 

02/01/2011

 

 

05/02/2011

 120

 

 

 

3

M300X

 

01/01/2011

 

 

03/01/2011

 250

 

 

 

4

N310X

 

04/01/2011

 

 

02/03/2011

 300

 

 

 

5

D120Y

 

05/01/2011

 

 

05/01/2011

 125

 

 

 

6

N250X

 

01/01/2011

 

 

01/01/2011

 200

 

 

 

7

M120Y

 

01/02/2011

 

 

07/02/2011

 100

 

 

 

8

D100X

 

01/01/2011

 

 

01/01/2011

 95

 

 

 

9

S200X

 

09/01/2011

 

 

09/01/2011

 170

 

 

 

10

S120X

 

01/02/2011

 

 

10/02/2011

 120

 

 

 

Bảng tra 1

 

Bảng tra 2

Mã hàng

Tên hàng

Đơn giá mua

 

Mã hàng

S

M

D

N

S

Sữa

300,000

 

Giá 1

350,000

200,000

300,000

100,000

M

Muối

150,000

 

Giá 2

320,000

190,000

270,000

90,000

D

Đường

250,000

           

N

Nước khoáng

75,000

           

Học viên thực hiện các yêu cầu sau:

1)Định dạng bảng tính như trên, tạo header là họ và tên của học viên.

2)Tên hàng dựa vào ký tự đầu tiên của mã hàng và bảng tra 1 .

3)Số lượng mua dựa vào 3 ký tự giữa của mã hàng .

4)Đơn giá mua dựa vào tên hàng và bảng tra 1 .

5)Đơn giá bán dựa vào ký tự đầu của mã hàng và bảng tra 2. Chú ý rằng nếu ký tự cuối của mã hàng là X thì chọn đơn giá 1, nếu ký tự cuối của mã hàng là Y thì chọn đơn giá 2.

6)Tiền chênh lệch = Tiền bán – Tiền mua .

7)Cột tiền hoa hồng được tính như sau: Nếu như số ngày tồn kho <3 và các mặt hàng phải được bán hết, thì tiền hoa hồng bằng 10% tiền chênh lệch .

Tên hàng

Sữa

Muối

Đường

Nước khoáng

Tổng tiền chênh lệch

 

 

   

 

 

 

 

8)Dùng Advanced Filter trích ra những mặt hàng có số lượng bán >=200 .

9)Thực hiện  bảng thống kê bên dưới .

10)Vẽ đồ thị cho bảng thống kê ở câu 9 .

>> Bài tập excel xác định doanh thu bán hàng

mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng excel

mẫu bảng tổng hợp chi tiết doanh thu bán hàng

mẫu bảng kê doanh thu bán hàng

bảng thống kê doanh số bán hàng

bảng doanh thu bán hàng

sổ tổng hợp doanh thu

mẫu thống kê doanh số bán hàng

bảng tổng hợp bán hàng


Bình luận

Bình luận

Vuong Văn vượng
2019-01-08 08:20:06

Liên quan: bảng kê doanh thu bán hàng ; sổ tổng hợp doanh thu bán hàng ; bảng thống kê doanh số bán hàng ; mẫu bảng tổng hợp doanh thu bán hàng ; mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng excel ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn