học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10249

Là tiêu chuẩn chi phí GAAP?

 
Chuẩn chi phí đã được phát triển để hỗ trợ một kế hoạch sản xuất và kiểm soát hoạt động của nó. Nói chung chấp nhận các nguyên tắc kế toán hoặc GAAP yêu cầu của nhà sản xuất báo cáo tài chính tuân thủ các nguyên tắc chi phí . Điều này có nghĩa rằng hàng tồn kho , các chi phí của hàng hoá bán ra , và kết quả là thu nhập ròng phải phản ánh chi phí thực tế của nhà sản xuất. 
 
Chuẩn chi phí sẽ đáp ứng các yêu cầu GAAP nếu sự chênh lệch giữa chi phí tiêu chuẩn và các chi phí thực tế được tính theo tỷ lệ đúng với hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trước khi phát hành báo cáo tài chính.
 

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn