học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10241

Kế toán quản trị là gì . Mục tiêu của nó là gì?

 
Kế toán quản trị là quá trình phân tích, diễn giải và trình bày các thông tin kế toán được thu thập với sự trợ giúp của kế toán tài chính và kế toán chi phí để giúp quản lý trong quá trình ra quyết định, tạo ra chính sách và hoạt động hàng ngày của một tổ chức. Như vậy, rõ ràng từ những điều trên rằng kế toán quản trị dựa trên kế toán tài chính và kế toán chi phí. 
 
Sau đây là các mục tiêu của Kế toán Quản lý:
 
1) Đo lường hiệu quả: Quản lý kế toán hai loại hiệu suất. Đầu tiên là hoạt động của nhân viên và thứ hai là đo lường hiệu quả. Hiệu suất thực tế được đo bằng hiệu suất được chuẩn hóa và báo cáo về sự sai lệch từ hiệu suất chuẩn được báo cáo cho ban quản lý để đưa ra quyết định hiệu quả và cũng để chỉ ra tính hiệu quả của các phương pháp đang sử dụng. Cả hai loại quản lý hiệu suất đều được sử dụng để thực hiện hành động khắc phục để cải thiện hiệu suất. 
 
2) Đánh giá rủi ro: Mục đích của kế toán quản trị là đánh giá rủi ro nhằm tối đa hoá rủi ro. 
 
3) Phân bổ Nguồn: là một mục tiêu quan trọng của Kế toán Quản lý. 
 
4) Trình bày các báo cáo tài chính khác nhau cho Ban Giám đốc. Mục đích của kế toán quản trị là đánh giá rủi ro nhằm tối đa hóa rủi ro. 3) Phân bổ Nguồn: là một mục tiêu quan trọng của Kế toán Quản trị. 4) Trình bày các báo cáo tài chính khác nhau cho Ban Giám đốc. Mục đích của kế toán quản trị là đánh giá rủi ro nhằm tối đa hóa rủi ro. 3) Phân bổ Nguồn: là một mục tiêu quan trọng của Kế toán Quản lý. 4) Trình bày các báo cáo tài chính khác nhau cho Ban Giám đốc.

Những hạn chế của Kế toán Quản trị là gì?

Hạn chế của Kế toán Quản lý: 
 
1) Kế toán Quản trị dựa trên kế toán tài chính và chi phí, trong đó dữ liệu lịch sử được sử dụng để đưa ra các quyết định trong tương lai. Vì vậy, sức mạnh và điểm yếu của các quyết định quản lý được dựa trên sức mạnh và điểm yếu của các hồ sơ kế toán. 
 
2) Kế toán quản trị chỉ hữu ích cho những người đang trong quá trình ra quyết định. 
 
3) Các công cụ và kỹ thuật được sử dụng trong kế toán quản trị chỉ cung cấp thông tin và chưa có quyết định sẵn sàng. Vì vậy, nó chỉ là một dịch vụ bổ sung. 
 
4) Trong Kế toán Quản trị, quyết định dựa trên cơ sở của người quản lý như quản lý cố gắng để tránh các khóa học dài ra quyết định khoa học.
 

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn