học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10419

In tiêu đề trong excel 2013

Tính năng In tiêu đề của Excel 2013 cho phép bạn in các tiêu đề hàng và cột cụ thể trên mỗi trang của báo cáo. Tiêu đề in rất quan trọng trong báo cáo nhiều trang, trong đó các cột và hàng dữ liệu liên quan lan sang các trang khác không còn hiển thị tiêu đề hàng và cột trên trang đầu tiên.
 
Không nhầm lẫn các tiêu đề in với tiêu đề của một báo cáo. Mặc dù cả hai được in trên mỗi trang, thông tin tiêu đề được in ở phần trên cùng của báo cáo; Các tiêu đề in luôn xuất hiện trong phần thân của báo cáo - ở trên cùng, trong trường hợp các hàng được sử dụng làm tiêu đề in, và bên trái, trong trường hợp các cột.
 
Để chỉ định các hàng và / hoặc cột làm tiêu đề in cho một báo cáo, hãy làm theo các bước sau:
 
Nhấp vào nút In Tiêu đề trên thẻ Page Layout trên Ribbon hoặc nhấn Alt + PI.
 
Hộp thoại Page Setup xuất hiện với tab Sheet được chọn.
 
Để chỉ định các hàng của bảng tính dưới dạng các tiêu đề in, hãy đi tới Bước 2a. Để chỉ định các cột của bảng tính dưới dạng các tiêu đề in, hãy đi tới Bước 2b.
 
Nhấp vào hộp Rows to Repeat ở Top và sau đó kéo qua các hàng với thông tin bạn muốn xuất hiện ở đầu mỗi trang trong bảng tính dưới đây. Nếu cần thiết, giảm hộp thoại Page Setup thành chỉ hộp Rows to Repeat ở Top bằng cách nhấp vào nút Thu gọn / Mở rộng của hộp văn bản.
 
Dưới đây, nút Thu gọn / Mở rộng đã được nhấp vào được liên kết với ô Rows to repeat ở hộp văn bản trên Top và sau đó kéo qua các hàng 1 và 2 trong cột A của bảng điều khiển Pet Little Bo-Peep Pet Detectives. Excel đã nhập dãy ô $ 1: $ 2 trong ô Rows to Repeat in Top.
 
Excel chỉ ra các dòng in-title trong bảng tính bằng cách đặt một đường chấm chấm (di chuyển giống như vùng lựa chọn) trên đường biên giữa tiêu đề và thông tin trong phần nội dung của báo cáo.
 
in-tieu-de-trong-excel-2013
 
Nhấp vào Cột để Lặp lại ở hộp văn bản bên trái và sau đó kéo qua phạm vi của các cột với thông tin bạn muốn xuất hiện ở cạnh bên trái của mỗi trang của báo cáo in trong bảng tính dưới đây. Nếu cần, hãy giảm hộp thoại Cài đặt trang để chỉ Cột để Lặp lại ở hộp văn bản bên trái bằng cách nhấp vào nút Thu gọn / Mở rộng của hộp văn bản.
 
Excel chỉ ra các cột in-tiêu đề trong bảng tính bằng cách đặt một đường chấm chấm (di chuyển như một vùng lựa chọn) trên đường biên giữa tiêu đề và thông tin trong phần thân của báo cáo.
 
Nhấn OK hoặc nhấn Enter để đóng hộp thoại Page Setup.
 
Dòng chấm cho thấy đường viền của hàng và / hoặc tiêu đề cột biến mất khỏi bảng tính.
 
Các hàng 1 và 2 chứa tiêu đề bảng tính và các tiêu đề cột cho cơ sở dữ liệu khách hàng Pet Little Bo-Peep Pet Detectives được chỉ định là các tiêu đề in cho báo cáo trong hộp thoại Page Setup. Tại đây, bạn có thể thấy cửa sổ Print Preview với trang thứ hai của báo cáo. Lưu ý cách những tiêu đề in này xuất hiện trên tất cả các trang của báo cáo.

Chúc bạn thành công !


Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn