học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10276

 

Giải Ngân hàng trong kế toán

 
Mục đích của việc đối chiếu ngân hàng là để chắc chắn rằng các báo cáo tài chính được báo cáo đúng số lượng tiền mặt và số tiền thích hợp cho bất kỳ tài khoản liên quan (vì mỗi giao dịch ảnh hưởng đến ít nhất hai tài khoản).
 
Quá trình hòa giải ngân hàng bao gồm:
 
So sánh các khoản sau đây
Số dư trên báo cáo ngân hàng
Số dư trong tài khoản sổ cái chung của công ty. (Các danh hiệu tài khoản có thể là tiền mặt - kiểm tra.)
Xác định những lý do cho sự khác biệt trong số tiền ghi trong 1.
 
Các lý do phổ biến cho sự khác biệt giữa số dư ngân hàng và số dư sổ sổ cái chung là:
 
chi phiếu (séc bằng văn bản nhưng chưa được thanh toán bù trừ của ngân hàng)
Tiền đang chuyển (biên lai công ty mà chưa được gửi tại ngân hàng)
phí dịch vụ ngân hàng và phí ngân hàng khác
Kiểm tra chi phí in ấn
Lỗi trong khi nhập số tiền trong sổ cái chung của công ty
Các chi phiếu và tiền đang chuyển không có lỗi bởi một trong hai công ty hoặc ngân hàng. Kể từ khi các mặt hàng này đã được ghi lại trong tài khoản của công ty, không có mục thêm vào các tài khoản sổ cái tổng hợp của công ty sẽ là cần thiết.
 
Chi phí ngân hàng, phí in séc và các lỗi trong tài khoản của công ty không yêu cầu các công ty để ghi sổ kế toán . Công ty nên thực hiện thông tin trước khi báo cáo tài chính được chuẩn bị từ tối thiểu là hai tài khoản có số dư không chính xác (do kế toán kép). Dưới đây là một mục nhập cho một khoản phí dịch vụ ngân hàng đã được niêm yết trên các báo cáo ngân hàng:
 
61X-san-05
Nếu hòa giải cho thấy rằng một số lượng không chính xác đã được ghi lại trong tài khoản tiền mặt của công ty, có lẽ là cách dễ nhất để sửa lỗi này là để loại bỏ các khoản không chính xác và sau đó nhập số tiền chính xác.
 
Phần mềm kế toán có thể bao gồm một tính năng cho hòa tuyên bố ngân hàng.
 
>> Giao dịch kế toán thường gặp


Bình luận

Bình luận

Liên quan: giải ngân trong ngân hàng là gì ; hạch toán tiền vay ngân hàng ; hạch toán trả lãi vay ngân hàng ; hạch toán giải ngân ngân hàng ; bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng ; định khoản kế toán ngân hàng ; hạch toán tiền giải ngân ; ngân hàng giải ngân định khoản như thế nào ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn