học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10353

Giá trị cơ sở là gì?

 
Giá của một tài sản cố định cho mục đích tính thuế. giá trị cơ sở là mức giá cơ bản của một tài sản trên đó và khấu hao được tính toán. Nó cũng tạo giá cơ sở cho một tài sản cố định mà vốn chi phí được thêm vào.
 
Giá trị cơ sở là đặc biệt quan trọng khi nói đến việc xử lý tài sản. Đối với một mức giá bán đưa ra, cao hơn các giá trị cơ bản và giá trị sổ sách do khấu hao, thấp hơn sẽ là tăng vốn chịu thuế. 
 
 
Trong khi các bộ phận kế toán của các công ty lớn theo dõi chặt chẽ các giá trị cơ bản của tài sản cố định của mình, các công ty nhỏ không có kế toán toàn thời gian có thể cần phải đảm bảo rằng các giá trị cơ sở tài sản của mình là chính xác, và duy trì tất cả các bản ghi trong kết nối này. 
 
Không đúng cách ghi chi phí, hoặc không ghi đúng cách, có thể dẫn đến sự thiếu chính xác và hơn phải nộp thuế. Ví dụ, một tài sản cố định mà vốn chi phí trị giá $ 50,000 đã không được ghi nhận, có thể có một giá trị sổ sách (sau khi khấu hao) là $ 100,000 sau năm năm. Nếu nó sau đó được bán với giá $ 130.000, mức tăng thuế là $ 30.000. Mặt khác, nếu các chi phí vốn đã được ghi lại đầy đủ, giá trị sổ sách của nó sẽ cao hơn $ 100,000 sau năm năm, và đạt được tính thuế đáng kể, nếu nó đã được bán cho $ 130,000 sẽ ít hơn nhiều so với $ 30,000.
 

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn