học kế toán thực hành

Bài tập tính đơn giá bán hàng và quy đổi USD - VNĐ

Bài tập tính đơn giá bán hàng và quy đổi USD - VNĐ

Bài tập tính đơn giá bán hàng và quy đổi USD - VNĐ có Nội dung chính: hàm dò tìm , chức năng rút trích dữ liệu, các hàm thống kê của các hàm excel thường dùng trong kế toán.

0982.686.028