học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10937

Chi tiêu vốn là gì?

 
Chi tiêu vốn là gì? Có Ok để xem xét các khoản chi này trong khi tính toán lợi nhuận trong một thời gian nhất định?
 
Chi phí đầu tư là khoản tiền để mua các tài sản dài hạn như đất, xây dựng, thiết bị liên tục sử dụng để kiếm thu nhập. Đây không phải là để bán. Các chi phí này được ghi nhận trong tài khoản là Nhà máy, Tài sản, Thiết bị. Lợi ích từ các khoản chi tiêu này được trải ra trong một vài năm kế toán. 
 
Ví dụ: Lãi từ vốn đã trả, Chi mua hoặc lắp đặt tài sản, môi giới và hoa hồng đã trả. 
 
Không, Chi tiêu vốn không nên được xem xét trong khi tính toán lợi nhuận vì lợi ích phát sinh từ chi phí vốn là lợi ích lâu dài và không thể được thể hiện trong cùng năm tài chính mà chúng đã được thanh toán. Họ cần phải trải dài trong một số năm để cho thấy vị trí thực sự trong bảng cân đối kế toán cũng như tài khoản thu nhập.

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn