học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10249

Câu hỏi phỏng vấn kế toán tổng hợp

Bạn là kế toán mới ra trường và đang tìm cách trả lời phỏng vấn xin việc kế toán chuẩn bị cho mình hành trang xin việc mới đây. Các câu hỏi phỏng vấn nghiệp vụ kế toán có liên quan gì đến các  bài test phỏng vấn kế toán của các doanh nghiệp.
 
Câu hỏi phỏng vấn kế toán trưởng và câu hỏi phỏng vấn kế toán kho  hay câu hỏi phỏng vấn kế toán bán hàng nó khác nhau như thế nào được diễn giải ra làm sao bạn có thể hình dung ra có đáp án trả lời chính xác được.
 
Dưới đây là những câu hỏi phỏng vấn kế toán thuế, phỏng vấn kế toán nội bộđáp án dành cho các bạn tham khảo nhé:
 
Các luồng kế toán khác nhau là gì?
 
Các luồng kế toán: Kế toán Tài chính, Kế toán Chi phí, Kế toán Quản lý. Kế toán quản trị: là quá trình phân tích, diễn giải và trình bày kế toán .....
 
Kế toán tài chính và các tính năng đặc trưng
 
Kế toán tài chính là quá trình mà trong đó các giao dịch kinh doanh được ghi nhận có hệ thống trong các đặc tính ...... đặc điểm của Kế toán Tài chính ...
 
Giải thích Kế toán Chi phí. Mục tiêu của việc này là gì?
 
Kế toán chi phí là quá trình phân loại và ghi nhận chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức một cách có hệ thống .....
 
Xác định kế toán quản trị. Mục tiêu của nó là gì?
 
Kế toán quản trị là quá trình phân tích, diễn giải và trình bày thông tin kế toán thu thập được với sự trợ giúp của kế toán tài chính
 
Phạm vi của kế toán Quản trị là gì?
 
1) Kế toán tài chính 2) Kế toán chi phí 3) Kế toán hạch toán kế toán 4) Kế toán kiểm soát 5) Chi phí biên mục ......
 
So sánh Kế toán Tài chính và Kế toán Chi phí.
 
Kế toán tài chính bảo vệ lợi ích của người bên ngoài đối phó với tổ chức như cổ đông, các chủ nợ vv .....
 
Kế toán Tài chính Kế toán Quản lý
 
Các báo cáo tài chính kế toán được các bên bên ngoài sử dụng như các chủ nợ, cổ đông, cơ quan thuế ... trong khi các nhà quản lý sử dụng các báo cáo kế toán quản trị.
 
So sánh Kế toán và Kế toán Quản lý Chi phí
 
Phạm vi của kế toán quản trị rộng hơn kế toán chi phí ... Trong Kế toán chi phí, trọng tâm chính là kiểm tra chi phí và chi phí .
 
Chúc bạn thành công !

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn