học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10226

Các tính năng đặc trưng của kế toán chi phí là gì?

Giải thích Kế toán Chi phí. Mục tiêu của việc này là gì?
 
Kế toán chi phí là quá trình phân loại và ghi lại chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức một cách có hệ thống để xác định chi phí của một trung tâm chi phí với mục đích kiểm soát chi phí. 
 
Sau đây là ba mục tiêu cơ bản của Kế toán chi phí:
 
1) Xác định chi phí và lợi nhuận 
 
2) Kiểm soát chi phí 
 
3) Trình bày thông tin để ra quyết định quản lý.
 
Các tính năng đặc trưng của kế toán chi phí là gì?
 
Sau đây là các tính năng đặc trưng của Kế toán chi phí: 
 
1) Kế toán chi phí xem toàn bộ tổ chức từ các thành phần cá nhân của tổ chức như công việc, quy trình vv
 
2) Kế toán chi phí nhằm mục đích xác định lợi nhuận của từng thành phần của tổ chức. 
 
3) Nó có ý nghĩa đối với những người tham gia vào quá trình ra quyết định của tổ chức. Vì vậy, nó chỉ dành cho sử dụng nội bộ. 
 
4) Đây không phải là yêu cầu pháp lý. Không bắt buộc phải duy trì các hồ sơ kế toán chi phí. 
 
5) Trong Kế toán chi phí, dữ liệu hiện có sẵn tạo thuận lợi cho quá trình ra quyết định. 
 
6) Kế toán chi phí xem xét mỗi và mọi giao dịch, có liên quan đến quá khứ hoặc tương lai mà sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn