học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10219

Các luồng kế toán khác nhau là gì

Trong kế toán hiện nay được phân ra làm 3 luồng chính đó là: kế toán tài chính, kế toán chi phí, kế toán quản lý vậy định nghĩa và đặc điểm của 3 luồng kế toán đó là gì ?
 
Có ba luồng kế toán: 
 
1) Kế toán Tài chính: là quá trình trong đó các giao dịch kinh doanh được ghi chép có hệ thống trong các sổ sách kế toán do tổ chức duy trì để lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính chủ đề về cơ bản là hai loại: Đầu tiên là Báo cáo khả năng sinh lời hoặc Tài khoản Thu nhập và Lợi nhuận và thứ hai là Bảng cân đối kế toán. 
 
2) Kế toán chi phí: Là quá trình phân loại và ghi lại chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức một cách có hệ thống để xác định chi phí của một trung tâm chi phí với mục đích kiểm soát chi phí. 
 
3) Quản lý Kế toán: là quá trình phân tích, Diễn giải và trình bày thông tin kế toán thu thập được với sự trợ giúp của kế toán tài chính và kế toán chi phí để giúp quản lý trong quá trình ra quyết định, tạo ra chính sách và hoạt động hàng ngày của một tổ chức. Như vậy, rõ ràng từ những điều trên rằng kế toán quản trị dựa trên kế toán tài chính và kế toán chi phí.

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn