học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10249

Các bước mua sắm vật liệu là gì?

Sau đây là các bước mua sắm vật liệu:
 
Yêu cầu mua là một chỉ dẫn cho bộ phận mua hàng để mua một số vật liệu cần thiết cho sản xuất. Các chi tiết sau xuất hiện trong đơn yêu cầu mua hàng 
 
- Vật liệu cần mua 
 
- Khi có yêu cầu 
 
- Bao nhiêu để mua 
 
- Lựa chọn nguồn cung cấp 
 
- Đấu thầu một lần 
 
- Đấu thầu có giới hạn 
 
- Đấu thầu mở 
 
- Đấu thầu toàn cầu 
 
- Đặt mua 
 
- Mô tả các nguyên liệu Cung cấp 
 
- Số lượng được cung cấp 
 
- Tiền mặt và chiết khấu thương mại Mức giá cung cấp nguyên vật liệu 
 
- Chi phí bổ sung Ví dụ như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bán hàng, chi phí đóng gói, 
Bảo hiểm Hướng dẫn về giao hàng 
 
- Điều khoản bảo lãnh - Điều khoản 
 
thanh tra 
 
- Cách thức giải quyết tranh chấp 
 
- Điều khoản thanh toán Nhận và thanh tra 
 
- Sau khi nhận được tài liệu, kiểm tra vật liệu được thực hiện. Kiểm tra vật liệu 
 
có nghĩa là số lượng thực tế nhận được được so sánh với số lượng đặt hàng; Chất lượng của vật liệu cũng được kiểm tra.
 
 

Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn