học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:11164

Bài tập excel xác định doanh thu bán hàng

Bạn muốn xác định doanh thu bán hàng một ngày là bao nhiêu làm Bài tập excel xác định doanh thu bán hàng cơ bản nâng cao có lời giải

 

Doanh Thu Bán Hàng

           

Tỉ giá

21000

 

STT

HÀNG

LOẠI HÀNG

TÊN HÀNG

XUẤT XỨ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

(VNĐ)

THÀNH TIỀN

(USD)

1

AS200HK

 

 

 

 

 

 

 

2

AS300TL

 

 

 

 

 

 

 

3

BN450TL

 

 

 

 

 

 

 

4

AN200TQ

 

 

 

 

 

 

 

5

AQ300TQ

 

 

 

 

 

 

 

6

AS500TQ

 

 

 

 

 

 

 

7

BQ220TL

 

 

 

 

 

 

 

8

AI175TL

 

 

 

 

 

 

 

9

BS450TQ

 

 

 

 

 

 

 

10

AI400HK

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Tiền

 

 

Bảng tra tên hàng & đơn giá

Bảng tra xuất xứ

Mã hàng

Tên hàng

Đơn giá

S

Sony Ericson

500 USD

N

Nokia

700 USD

Q

Q-Mobile

400 USD

I

Iphone

900 USD

Mã hàng

HK

TQ

TL

Xuất xứ

Hồng Kông

Trung Quốc

Thái Lan

                   

     Lập công thức cho các cột: (mỗi câu 1 điểm)

1)Cột loại hàng dựa vào ký tự đầu tiên của mã hàng

2)Cột tên hàng dựa vào ký tự thứ 2 của mã hàng và bảng tra tên hàng & đơn giá.

3)Cột xuất xứ dựa vào 2 ký tự cuối của mã hàng và bảng tra xuất xứ .

4)Cột số lượng dựa vào các ký tự thứ 3,4,5 của mã hàng .

5)Cột đơn giá dựa vào mã hàng và bảng tra tên hàng & đơn giá, định dạng tiền tệ giống bảng tra .

6)

TÊN HÀNG

TỔNG TIỀN(USD)

Sony Ericson

 

Nokia

 

Q-Mobile

 

Iphone

 

 

Cột thành tiền VNĐ= số lượng * đơn giá, định dạng tiền tệ giống bảng tra

 

7)Cột thành tiền USD = thành tiền VNĐ / tỉ giá, chỉ lấy giá trị nguyên.

8)Thực hiện bảng thống kê.

Vẽ biểu đồ cho  bảng thống kê ở câu 8.

>>  Sử dụng chức năng SparkLine vẽ đồ thị

bài tập kế toán bán hàng có lời giải

bài tập kế toán xác định kết quả kinh doanh

bài tập kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

bài tập kế toán mua bán hàng hóa trong nước

bài tập kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh

bài tập kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

bài tập kết chuyển lãi lỗ

các bước xác định kết quả kinh doanh


Bình luận

Bình luận

Liên quan: các bước xác định kết quả kinh doanh ; bài tập kết chuyển lãi lỗ ; bài tập kế toán bán hàng có lời giải ; bài tập kế toán xác định kết quả kinh doanh ; bài tập kế toán mua bán hàng hóa trong nước ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn