học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:11033

Bài tập excel trích thí sinh đậu trượt - Vẽ biểu đồ PIE

Sau mỗi kỳ thì hết môn, cuối kỳ, hay đại học, tốt nghiệp gặp phải trường các bạn có điểm khác nhau sẽ có người trượt người đậu. Vậy cả ngày thí sinh bạn ngồi soi được hết không. Thay vì đó bạn sử dụng Bài tập excel trích thí sinh đậu trượt - Vẽ biểu đồ PIE như một ví dụ điển hình để lọc ra các bạn đỗ một cột, trượt một cột.

Bài tập excel trích thí sinh đậu trượt - Vẽ biểu đồ PIE Thiết lập điều kiện cho ba cột Toán, Lý, Hóa: điểm nhập >=0 và <=10. điểm ưu tiên theo từng khu vực

bai-tap-tim-thi-sinh-dau-truot

Yêu cầu:

1. Thiết lập điều kiện cho ba cột Toán, Lý, Hóa: điểm nhập >=0 và <=10.
 
2. Chèn thêm hai cột Ngành thi và Khu vực vào bên trái cột Toán; Hai cột Tổng điểm và Điểm Chuẩn vào bên trái cột Kết Quả; Cột Học bổng vào bên phải cột Kết Quả.
 
3. Lập công thức cho biết Khu vực và Ngành thi cho từng thí sinh. Biết rằng kí tự thứ 2 của SBD cho biết khu vực; kí tự thứ nhất của SBD cho biết ngành thi.
 
4. Tính Tổng điểm là tổng cộng của 3 môn thi.
 
5. Lập công thức cho biết điểm chuẩn dựa vào ngành thi và bảng 2, nếu thí sinh ở khu vực 1 thì điểm chuẩn là Điểm chuẩn 1, ngược lại là Điểm chuẩn 2.
 
6. Lập công thức cho cột kết quả, nếu tổng điểm lớn hơn hay bằng điểm chuẩn của ngành dự thi thì kết quả là “Đậu”, ngược lại là “Rớt”.
 
7. Lập công thức cho cột học bổng, nếu tổng điểm lớn hơn hay bằng điểm học bổng của ngành dự thi thì học bổng là “Có”, ngược lại để trống.
 
8. Thực hiện bảng thống kê như trên.
 
9. Trích những thí sinh thi Đậu của khối thi A.
 
10. Vẽ biểu đồ (PIE) so sánh thí sinh Đậu và Rớt.
 
 
 

bài tập mẫu hàm vlookup trong excel (có lời giải)

bài tập excel có lời giải

bài tập excel tính điểm ưu tiên

cách tính đơn giá trong excel

tính tiền phòng khách sạn trong excel

công thức tính thành tiền trong excel

bài tập excel về hàm vlookup và hlookup

hàm đếm số lần xuất hiện trong excel


Bình luận

Bình luận

CHU VAN SON
2019-01-08 08:21:03

Liên quan: cách vẽ biểu đồ đường trong excel 2013 ; cách vẽ biểu đồ pie of pie trong excel ; cách vẽ 2 biểu đồ tròn trong excel ; cách vẽ biểu đồ phần trăm trong excel ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn