học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:13947

Bài tập excel tính Tổng Cộng, Điểm Chuẩn và Học Bổng

Bài tập excel tính Tổng Cộng, Điểm Chuẩn và Học Bổng Sắp xếp lại danh sách Kết quả tuyển sinh theo thứ tự tăng dần của cột điểm có kết quả là "Đậu", ngược lại là "Rớt".

/bai-tap-tinh-ket-qua-tuyen-sinh

I.    Nhập dữ liệu cho bảng tính và định dạng như sau:

−    Orientation:                  Portrait, Margin:     Horizontally

−    Header:                          Họ tên thí sinh (Left), Bài thi Excel (Right)

−    Footer:                           Số máy (Left), Phòng thi (Right)

II. Lập công thức cho các cột:

Chèn vào trước cột kết quả ba côt: Tổng Cộng, Điểm ChuẩnHọc Bổng.

1.     Dùng hàm lấy ra năm hiện hành "KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM ???"  .

2.     Lập công thức điền dữ liệu cho cột Khu Vực, khu vực là ký tự thứ 2 của Mã số.

3.     ngành Thi: Dựa vào ký tự đầu của Mã Số (Mã ngành) và Bảng 1.

4.     Điểm Chuẩn: Dựa vào ký tự đầu của Mã số (Mã ngành), Khu vực và Bảng 1. Trong đó, nếu thí sinh thuộc khu vực 1 thì lấy Điểm chuẩn1, ngược lại lấy Điểm chuẩn2.

5.     Tính Tổng cộng là tổng điểm của 3 môn.

6.     Hãy lập công thức điền Kết quả như sau: Nếu thí sinh có điểm Tổng cộng >= Điểm chuẩn của ngành mình dự thi thì sẽ có kết quả là "Đậu", ngược lại là "Rớt".

7.     Cột Học bổng lập công thức điền vào đó là "Có" nếu điểm Tổng cộng của thí sinh >= Điểm học bổng, trường hợp ngược lại để trống.

8.     Sắp xếp lại danh sách Kết quả tuyển sinh theo thứ tự tăng dần của cột điểm Tổng Cộng.

9.     Rút trích: thông tin của các thí sinh thuộc ngành thi Máy Tính .

>> Xem thêm: Bài tập excel tính lợi tức

cách tính điểm trung bình và xếp loại trong excel

cách xếp loại học lực trong excel

công thức xếp loại học lực trong excel

hàm xếp loại học lực trong excel

hàm xếp loại có điều kiện trong excel

hàm if trong excel nhieu dieu kien

công thức xếp loại trong excel

cách tính học bổng trong excel


Bình luận

Bình luận

Vương co nuong
2018-09-17 09:49:09

yếu tố như chi phí mẫu biên bản giao nhận tiền chi phí tái cấu trúc đào tạo phần mềm, mẫu biên bản tường trình và chi phí cho quyền mềm, kiểm toán fdi ở thái nguyên và chi phí bảo trì định kỳ, mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác nâng cấp và cải tiến chi phí chuyển đổi dữ liệu, mẫu biên bản bàn giao mặt bằng trong tương lai.

Vuong Văn vượng
2019-01-08 08:16:05
NGUYEN VAN A
2019-05-04 04:43:47

/bai-tap-tinh-ket-qua-tuyen-sinh I. Nhập dữ liệu cho bảng tính và định dạng như sau: − Orientation: Portrait, Margin: Horizontally − Header: Họ tên thí sinh (Left), Bài thi Excel (Right) − Footer: Số máy (Left), Phòng thi (Right) II. Lập công thức cho các cột: Chèn vào trước cột kết quả ba côt: Tổng Cộng, Điểm Chuẩn và Học Bổng. 1. Dùng hàm lấy ra năm hiện hành "KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM ???" . 2. Lập công thức điền dữ liệu cho cột Khu Vực, khu vực là ký tự thứ 2 của Mã số. 3. ngành Thi: Dựa vào ký tự đầu của Mã Số (Mã ngành) và Bảng 1. 4. Điểm Chuẩn: Dựa vào ký tự đầu của Mã số (Mã ngành), Khu vực và Bảng 1. Trong đó, nếu thí sinh thuộc khu vực 1 thì lấy Điểm chuẩn1, ngược lại lấy Điểm chuẩn2. 5. Tính Tổng cộng là tổng điểm của 3 môn. 6. Hãy lập công thức điền Kết quả như sau: Nếu thí sinh có điểm Tổng cộng >= Điểm chuẩn của ngành mình dự thi thì sẽ có kết quả là "Đậu", ngược lại là "Rớt". 7. Cột Học bổng lập công thức điền vào đó là "Có" nếu điểm Tổng cộng của thí sinh >= Điểm học bổng, trường hợp ngược lại để trống. 8. Sắp xếp lại danh sách Kết quả tuyển sinh theo thứ tự tăng dần của cột điểm Tổng Cộng. 9. Rút trích: thông tin của các thí sinh thuộc ngành thi Máy Tính .

Ngọc diem
2019-06-11 09:54:40

Cho e xin công thức tìm điểm chuẩn đi ạ.

Liên quan: bài tập hàm if trong excel có lời giải ; cách tính đơn giá trong excel ; bài tập excel có đáp án ; bài tập excel về hàm vlookup và hlookup ; tính tiền phòng khách sạn trong excel ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn