học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:10824

Bài tập excel tính lợi tức vốn cổ phần đầu tư

Bài tập excel tính lợi tức vốn cổ phần đầu tư cho từng doanh nghiệp, dự án chi phí đầu ra đầu vào cân đối lãi lỗ cho giám đốc.

bài tập mẫu hàm vlookup trong excel (có lời giải) ,công thức tính phần trăm trong excel, bài tập excel có lời giải , cách tính đơn giá trong excel , bài tập excel tính điểm ưu tiên, tính tiền phòng khách sạn trong excel, công thức tính thành tiền trong excel, tính điểm ưu tiên trong excel

bai-tap-tinh-von-dau-tu

Học viên thực hiện các yêu cầu sau:

1)Định dạng bảng tính như trên, tạo Header là Họ Và Tên của học viên.

2)Mã khu vực là ký tự thứ 4 và thứ 5 của cột mã dự án

3)Loại dự án dựa vào 2 ký tự đầu của Mã Dự Án và bảng loại Dự Án

4)Chủ đầu tư dựa vào 3 ký tự sau của Mã Dự Án và bảng Chủ đầu tư & Vốn đầu tư

5)Vốn đầu tư dựa vào mã dự án và mã khu vực, tra trong bảng chủ đầu tư & vốn đầu tư

6)Mức ưu tiên dựa vào ký tự thứ 3 của mã dự án

7)Nếu số năm hoạt động <5 & Mức ưu tiên =1 thì ghi "Dự Án Tiềm Năng",  Ngược lại ghi "Không tiềm năng".

8)Trích ra danh sách các dự án thực hiện vào năm 2011

             

Tổng Vốn Đầu Tư

Sài Gòn Tourist

 

Tập đoàn FPT

 

9)Làm bảng thống kê sau

 

 

 

10)Vẽ đồ thị cho bảng thông kê ở câu 9

>> Xem thêm: Bài tập tìm thí sinh đậu trượt


Bình luận

Bình luận

Dinh Van Tinh
2019-01-08 08:21:15

Liên quan: Lợi suất đầu tư CP ; cách sử dụng hàm NPV ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn