học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:11660

Bài tập excel tính điểm trung bình cuối năm

Bạn là giáo viên hay kế toán thì bài tập excel tính điểm trung bình các môn học cuối kỳ, cuối năm rất quan trọng thay vi bạn ngồi lấy máy tính bấm từng con số 1. Bạn sử dụng các hàm excel tính điểm trung bình bằng công thức nhanh chóng chuẩn xác 100%.

Dưới đây là ví dụ về bài tập excel tính điểm trung bình từ cơ bản đến nâng cao cho bạn thực hành.Nội dung chính: hàm dò tìm (VLOOKUP), chức năng rút trích.

bai-tap-tinh-diem-trung-binh

1.     Điền dữ liệu cho cột “NGÀNH THI” dựa vào ký tự thứ 1 của “MÃ SỐ” được dò trong bảng “BẢNG TRA ĐIỂM CHUẨN”.

2.     Điền dữ liệu cho cột “KHU VỰC” là ký tự thứ 2 của “MÃ SỐ” và được chuyển về kiểu dữ liệu số.

3.     Điền dữ liệu cho cột  “TỔNG ĐIỂM” là tổng của “ĐIỂM TOÁN”, “ĐIỂM LÝ” và “ĐIỂM HÓA”.

4.     Sắp xếp bảng tính theo “MÃ SỐ” tăng dần.

5.     Điền dữ liệu cho “ĐIỂM CHUẨN” dựa vào ký tự đầu của “MÃ SỐ” được dò trong bảng “BẢNG TRA ĐIỂM CHUẨN” nhưng nếu “KHU VỰC” là 1 thì lấy “ĐIỂM CHUẨN 1” còn nếu “KHU VỰC” là 2 thì lấy “ĐIỂM CHUẨN 2”.

6.     Điền dữ liệu cho “KẾT QUẢ” nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng “ĐIỂM CHUẨN” thì điền “đậu”, ngược lại điền “rớt”.

7.     Thống kê tổng số thí sinh ngành “Kế Toán” có kết quả đậu.

THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ ĐẬU

Kế Toán

 

 

8.     Dùng Advance Filter rút trích ra tất cả các thí sinh có kết quả “đậu”.

9.     Thêm cột “LỚP TÀI NĂNG” bên phải cột “KẾT QUẢ” và điền dữ liệu như sau: Nếu tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng 18 và không có môn nào nhỏ hơn 5 thì điền là “lớp tài năng”, còn ngược lại thì điền là “lớp đại trà”.

 

cách tính điểm trung bình có hệ số trong excel

cách tính điểm trung bình và xếp loại trong excel

hàm tính trung bình có điều kiện trong excel

tính điểm trung bình môn

xếp loại học lực trong excel

công thức tính trung bình cộng

hàm average có hệ số

hàm xếp hạng trong excel


Bình luận

Bình luận

Liên quan: hàm xếp hạng trong excel ; công thức tính trung bình cộng ; hàm average có hệ số ; xếp loại học lực trong excel ; tính điểm trung bình môn ; hàm tính trung bình có điều kiện trong excel ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào