học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:11913

Bài tập excel tính cước vận chuyển hàng hoá

Bài tập excel tính cước vận chuyển hàng hoá Trọng lượng * Giá cước, nếu hình thức gởi là “Nhanh” thì tăng 10% thành tiền. Định dạng đơn vị tiền tệ là “VNĐ”.

file excel tính cước vận chuyển

bảng tính cước vận chuyển vật liệu đến chân công trình

tính cước vận chuyển trong dự toán

bảng tính cước phí vận tải excel

tính cước vận chuyển theo thông tư 04/2010

tính cước vận chuyển bưu điện

cách tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô

cách tính cước vận chuyển vật liệu xây dựng

/tinh-cuoc-van-chuyen

Câu 1.Tạo Header là “họ và tên sinh viên” ở vị trí trung tâm (center).

Câu 2.             Nơi đến: Dựa vào hai ký tự thứ 3 và thứ 4 của Mã bưu kiện và dò tìm trong bảng GIÁ VẬN CHUYỂN.

Câu 3.             Phương tiện: Dựa vào 2 ký tự đầu trong Mã bưu kiện và dò tìm trong bảng LOẠI PHƯƠNG TIỆN.

Câu 4.Sắp xếp bảng tính theo Trọng lượng tăng dần.

Câu 5.             Hình thức: Nếu ký tự cuối của Mã bưu kiện là N thì ghi là “Bình thường”, ngược lại ghi  “Nhanh”.

Câu 6.    Giá cước: Dựa vào hai ký tụ 3 và 4 của Mã bưu kiện và dò tìm trong bảng GIÁ VẬN CHUYỂN.

ü Nếu hai ký tự đầu của Mã bưu kiện là “MB” thì lấy giá 1

ü Nếu hai ký tự đầu của Mã bưu kiện là “TT” thì lấy giá 2

ü Nếu hai ký tự đầu của Mã bưu kiện là “TL” thì lấy giá 3

Câu 7.Thành tiền: = Trọng lượng * Giá cước, nếu hình thức gởi là “Nhanh” thì tăng 10% thành tiền. Định dạng đơn vị tiền tệ là “VNĐ”.

DOANH THU CÁC HÌNH THỨC GỬI

Phương tiện

Bình thường

Nhanh

Máy bay

?

?

Tàu thủy

 

 

Tàu lửa

 

 

 

 

Câu 8.Thực hiện bảng thống kê theo mẫu:

 

 

 

Câu 9.Trích lọc danh sách các bưu kiện đi USA và có trọng lượng > 300 (gram).

Câu 10.Đếm tổng số bưu kiện được giao hàng bằng “Máy bay” và có trọng lượng >300 (gram). 


Bình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn