học kế toán thực hành


truy Lượt Xem:12532

 

Bài tập excel chuyển đổi tỷ giá usd vnđ

Bài tập excel kế toán chuyển đổi tỷ giá usd vnđ Cột thành tiền USD = đơn giá * số lượng  Tạo Header có tiêu đề Bài Thi Excel, Footer có tiều đề Họ Tên của học viên .

định dạng tiền tệ usd trong excel , đổi usd sang vnd trong excel , dinh dang vnd trong excel , cách định dạng số tiền trong excel ,hàm chuyển đổi tiền tệ, cách thêm chữ đồng trong excel , cách ghi đơn vị tính triệu đồng ,định dạng triệu đồng trong excel
 

Học viên định dạng bảng tính và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Bảng tỉ giá

 

 

Tỉ giá 1

21

 

 

Tỉ giá 2

22

 

 

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngày nhập

Số lượng

Đơn
 vị tính

Đơn giá

Thành tiền
USD

Thành tiền
VNĐ

Ghi chú

 

1

CF01X

 

01/01/2011

 

 

 

 

 

 

 

2

CF02X

 

01/02/2011

 

 

 

 

 

 

 

3

DG01Y

 

01/02/2011

 

 

 

 

 

 

 

4

DG01X

 

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

 

5

NC01X

 

01/05/2011

 

 

 

 

 

 

 

6

SU02X

 

01/06/2011

 

 

 

 

 

 

 

7

CF03Y

 

01/09/2011

 

 

 

 

 

 

 

8

SU01Y

 

01/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

9

DG03X

 

01/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

Bảng tra dữ liệu 1

 

Bảng tra dữ liệu 2

Mã hang

CF

DG

NC

SU

 

Mã hàng

Đơn giá 1

Đơn giá 2

Tên hang

Cà phê

Đường

Ngũ Cốc

Sữa

 

CF

100 USD

95 USD

Số lượng

15

75

40

150

 

DG

2 USD

2 USD

Đơn vị tính

Bao

Thùng

Lốc

 

NC

60 USD

55 USD

           

SU

3 USD

4 USD

 

1) Cột tên hàng dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàngbảng tra dữ liệu 1 .

2) Cột số lượng dựa vào tên hàngbảng tra dữ liệu 1 .  

3) Cột đơn vị tính dựa vào tên hàngbảng tra dữ liệu 1 .

4) Cột đơn giá dựa vào mã hàngbảng tra dữ liệu 2. Nếu ký tự ngoài cùng của mã hàng là X   thì lấy đơn giá 1, là Y thì lấy đơn giá 2 .

5) Cột thành tiền USD = đơn giá * số lượng .

6) Cột thành tiền VNĐ = cột thành tiền USD * tỉ giá, biết rằng nếu hàng nhập từ tháng 1 tới tháng 7 thì lấy tỉ giá 1, còn lại lấy tỉ giá 2 (1đ).

7) Cột ghi chú: Nếu ký tự ngoài cùng của mã hàng là X thì ghi Hàng Ngoại, là Y thì ghi Hàng Nội.

8) Thực hiện bảng thống kê bên dưới .

Tên hàng

Cà phê

Đường

Ngũ Cốc

Sữa

Tổng tiền(VNĐ)

 

 

 

 

9) Vẽ biểu đồ cho bảng thống kê ở câu 8 .                                   

10) Tạo Header có tiêu đề Bài Thi Excel, Footer có tiều đề Họ Tên của học viên .

 

>>  Mẫu bảng doanh số bán hàngBình luận

Bình luận

Liên quan: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn