học kế toán thực hành

Tài liệu kế toán
Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Download mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 - 133 mới nhất năm 2017 2018 hướng dẫn nên và lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh từ A-Z chỉ sau một khoá học
Mẫu quyết định thành lập ban thanh lý tài sản cố định

Mẫu quyết định thành lập ban thanh lý tài sản cố định

Download Mẫu quyết định thành lập ban thanh lý tài sản cố định 2017 - 2018 như: ô tô oto, thiết biết máy móc, tài sản cố định...đã hết thời kỳ khấu hao, không còn phù hợp quy trình sản xuất, hỏng hóc..
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT 2017

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT 2017

Download Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT 2017 đã lập và giao cho khách hàng bạn cần xử dụng bien ban thu hoi hoa don gtgt này để thu hổi và viết lại hoá đơn mới cho khách hàng.
Giải Ngân hàng trong kế toán

Giải Ngân hàng trong kế toán

Mục đích của việc đối chiếu ngân hàng là để chắc chắn rằng các báo cáo tài chính được báo cáo đúng số lượng tiền mặt và số tiền thích hợp cho bất kỳ tài khoản liên quan (vì mỗi giao dịch ảnh hưởng đến ít nhất hai tài khoản)
Giao dịch kế toán thường gặp

Giao dịch kế toán thường gặp

Giao dịch kế toán thường gặp hầu hết các doanh nghiệp phải tự nhập giao dịch vào các tạp chí và sau đó để gửi đến các tài khoản sổ cái và các tài khoản sổ phụ.
Doanh thu không điều hành và Lãi

Doanh thu không điều hành và Lãi

Các khoản thu ngoài các hoạt động kinh doanh chính của công ty được gọi là doanh thu không hoạt động hoặc các khoản thu khác
Tài khoản Kết quả kinh doanh

Tài khoản Kết quả kinh doanh

Tài khoản Kết quả kinh doanh Các tài khoản báo cáo thu nhập được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là cách phân loại chúng tôi sẽ được sử dụng
Mô tả của các tài khoản tài sản

Mô tả của các tài khoản tài sản

Mô tả của các tài khoản tài sản Sau đây là những mô tả ngắn gọn về một số tài khoản tài sản chung
Tài khoản tài sản là gì

Tài khoản tài sản là gì

Tài khoản tài sản là gì các tài khoản tài sản là một trong ba cách phân loại chủ yếu của tài khoản ngoại bảng cân đối:
Ghi nợ và Tín trong tài khoản

Ghi nợ và Tín trong tài khoản

Nếu bạn đã hiểu ghi nợ và tín dụng, bảng dưới đây tóm tắt cách ghi nợ và tín dụng được sử dụng trong các tài khoản
Tổng Tài khoản bao gồm những gì

Tổng Tài khoản bao gồm những gì

Tổng Tài khoản bao gồm những gì Các tài khoản được sử dụng để sắp xếp và giao dịch cửa hàng được tìm thấy trong các công ty sổ cái .
T-Tài khoản là gì

T-Tài khoản là gì

số tiền ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và các cân đối kết quả của các tài khoản sổ cái chung, nó là hữu ích để vẽ một T-tài khoản, như ở đây
Ghi nợ và Tín là gì

Ghi nợ và Tín là gì

Ghi nợ và Tín là gì Những lời ghi nợ và tín dụng có liên quan đến kế toán kép và chiếm hơn 500 năm. Dưới đây là ý nghĩa của những lời này:
Thu nhập ròng là gì

Thu nhập ròng là gì

Thu nhập ròng là gì Kiếm được một thu nhập ròng của $ 800 ($ 1000 doanh thu trừ đi $ 200 chi phí).
Chi phí và khoản phải trả

Chi phí và khoản phải trả

Theo phương pháp dự thu, chi phí phải được báo cáo về kết quả kinh doanh trong kỳ mà chúng phù hợp nhất với doanh thu.
Doanh thu và khoản phải thu

Doanh thu và khoản phải thu

Theo phương pháp dự thu, doanh thu sẽ được báo cáo trong kỳ kế toán, trong đó họ đang kiếm được (có thể khác nhau từ khoảng thời gian mà tiền nhận được).
Phương pháp dồn tích là gì

Phương pháp dồn tích là gì

Phương pháp dồn tích là gì Có hai phương pháp chính của kế toán (hoặc sổ sách kế toán) phương pháp dồn tích phương pháp tiền mặt
Giao dịch kế toán gồm những gì

Giao dịch kế toán gồm những gì

Giao dịch kế toán gồm những gì Sổ sách kế toán (kế toán) liên quan đến việc ghi chép các giao dịch tài chính của một công ty.
Sổ sách kế toán: Quá khứ và hiện tại

Sổ sách kế toán: Quá khứ và hiện tại

Sổ sách kế toán: Quá khứ và hiện tại Trước khi máy tính và các phần mềm, các sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ thường bắt đầu bằng cách viết các mục vào các tạp chí
Sổ Sách Kế Toán là gì

Sổ Sách Kế Toán là gì

Sổ Sách Kế Toán là gì Họ cho rằng việc giữ sổ sách của công ty và chuẩn bị báo cáo tài chính và báo cáo thuế đều là một phần của kế toán.
Thuế doanh thu là gì?

Thuế doanh thu là gì?

Thuế doanh thu là gì? Tại Hoa Kỳ, hầu hết 50 Hoa của nó đánh thuế doanh thu, đó là thuế đánh vào doanh số bán cho người dùng cuối.
Là tiêu chuẩn chi phí GAAP?

Là tiêu chuẩn chi phí GAAP?

Là tiêu chuẩn chi phí GAAP? Chuẩn chi phí đã được phát triển để hỗ trợ một kế hoạch sản xuất và kiểm soát hoạt động của nó
Tại sao mua xuất hiện như là các chi phí trên báo cáo thu nhập?

Tại sao mua xuất hiện như là các chi phí trên báo cáo thu nhập?

Nói chung, việc mua bán hàng hóa được bán trong năm họ được mua lại. Do đó, nó là hợp lý để phù hợp với mua hàng của kỳ này là chi phí trên báo cáo thu nhập tương tự mà báo cáo doanh thu bán hàng của kỳ này.
Phương pháp lợi nhuận gộp của hàng tồn kho là gì?

Phương pháp lợi nhuận gộp của hàng tồn kho là gì?

Các phương pháp lợi nhuận gộp là một kỹ thuật cho phép tính lượng kết thúc kiểm kê . Phương pháp lợi nhuận gộp có thể được sử dụng để ước tính hàng tồn kho cuối mỗi tháng
Bài tập excel tính cước vận chuyển hàng hoá

Bài tập excel tính cước vận chuyển hàng hoá

Bài tập excel tính cước vận chuyển hàng hoá Trọng lượng * Giá cước, nếu hình thức gởi là “Nhanh” thì tăng 10% thành tiền. Định dạng đơn vị tiền tệ là “VNĐ”.
12345

0982.686.028